Kommuneinformation - Galten
 Kommunen 
 Tlf.:87 55 55 55  
 E-mail:raadhuset@galten.dk  
 Web:www.galten.dk  
 Indbyggere:11.086  
 
 
 Skattesatser 
 Kommuneskat:20.4  
 Amtsskat:11.6  
 Kirkeskat:1  
 Grundskyld (amt+kommune):25  
 
 
 Småbørn 
 Dagpleje: Tal i parentes angiver betalingsmåneder pr. år. 
 Månedstakst:1.720  
 ventetid efter endt barselsorlov:1  
 
 Vuggestue: 
 Månedstakst:.  
 ventetid efter endt barselsorlov:Findes ikke  
 
 Børnehave: 
 Månedstakst:1.650  
 ventetid efter endt barselsorlov:Uoplyst  
 
 Pasningsgaranti: 
 Der er pasningsgaranti fra 0 år til og med 10. år. Børn i børnehavealderen må nogle gange acceptere dagpleje.  
 
 Anciennitetsoverførsel: 
 Børn får plads efter alder.  
 
 
 Skolebørn 
 Skolefritidsordning: 
 Skolefritidsordninger:Skolefritidsordninger: 6:15-8:00=1 modul. 13:00-15:00=1 modul. 15:00-17:00=1 modul. 1 modul koster 525 kr. mdl. 2 moduler 853 kr. 3 moduler 1175 kr. mdl.  
 
 Tilbud til store børn: 
 For skolebørn er der mulighed for skolefritidsordning til og med 2. klasse. Herefter er der mulighed for daglige fritidsaktiviteter i fritidsklub  
 Antal kommunale skoler:4 
 Antal private- og friskoler:2 
 
 Gymnasier mv.: 
 Ingen gymnasier  
 
 
 Offentlig transport 
 Togstationer 
 Ingen  
 Oplysning om busser:86 12 86 22  
 Web:www.bus.aaa.dk  
 
 
 Anden offentlig service 
 Boliger for ældre: 
 Der er indskrevet 129 ældre i ældreboliger. Heraf 0 i plejehjem. Desuden bruger 87 ældre dagcentre m.v.  
 
 Biblioteker: 
 Antal biblioteker (år 2001): 4 med tilsammen 50.139 bøger, 7 PCer til internetbrug og . musikoptagelser.  
 
 Sygehuse: 
 Ingen 
 
 Planer om sammenlægning: 
 Lægges sammen med Ry, Hørning og Skanderborg  
 
 
 Data er leveret af Bureau 2000. Oplysninger om børnpasning bygger på de seneste oplysninger, kommunen har givet til Bureau 2000.Oplysninger om ændringer i disse forhold vil normalt blive indarbejdet i oversigten senest 14 dage efter, at oplysningerne er modtaget fra kommunen.
Eventuelle henvendelser til Bureau 2000: Tlf. 44 66 22 64, fax 44 66 22 75, e-mail: info@bureau2000.dk.