Kontantbehov ved køb Kontant handel Finansieret handel  
Kontantpris/udbetaling 2.595.000 175.000
Tinglysningsafgift, skøde 8.500 8.950
Stiftelses-/overtagelsesomkostninger jf. finansieringsforslaget   689
 
Omkostninger til kurssikring   0
Omkostninger til købers rådgiver(e), incl. berigtigelse, anslået 8.750 8.750
Indskud gebyr mv 0 0
I alt 2.612.250 193.389
 
Kontant
2.595.000
Finansieret
2.742.328
V/udbetaling
175.000
Brutto
15.411
Netto
12.918

     
Ejerudgifter første år Kontant handel Finansieret handel
Prioritetsydelser 0 166.994
 
Ejendomsskatter pr. 2005 10.953 10.953
Renovation 1.245 1.245
Skorstensfejer 0 0
Antenneafgift 0 0
Grundejerforening 0 0
Forsikringer, baseret på foreliggende tilbud 4.806 4.806
Diverse 932 932
 
Anden ejendomsgæld  0  0
Bruttoudgift, 1. år 17.936 184.930
 

     
Beregning af Nettoudgift Kontant handel Finansieret handel
Nettoudgift første år  
Fradrag (renter, bidrag, fradragskonto)            121.772
Skattemæssigt over-/underskud 0 -121.772
Bruttoudgift, 1. år 17.936 184.930
Skatte/skattebesparelse, 1. år 0 -40.796
Ejendomsværdiskat  10.882  10.882
Nettoudgift, 1. år 28.818 155.016
 
* Garantiprovision for ejerskiftelånets provenu er beregnet for en periode på 6 mdr.
Kontantprisen er udbudsprisen. Finansieringsforslaget er vejledende, idet brutto- og nettoudgiften kan ændre sig uvarslet.
 
Ejendomsværdi
Heraf grundværdi
Grundskatteloftværdi
Vurderingsår
1.124.000
453.800
0
2004